Her vil foreldra til skulebarna ha gangveg

Øvste del av Grepalida manglar gangveg.  Foto: Google maps.

Nyheiter

Barnefamiliar i Grepalida meiner vegen/skulevegen der ikkje er trygg nok, og bør utbetrast. Og dei meiner gangveg vil vere ei god løysing.