Har fått beskjed om at Bakketunet ikkje har godkjend drikkevatn

«I verste fall fryktar eg dette vil velte heile prosjektet»

Bakketunet på Bjørke.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Mattilsynet viser til at Bakketunet på Bjørke ikkje har godkjend drikkevatn, og at det må finnast ei løysing på dette om ein skal oppføre det planlagde sanitæranlegget der.