Ny tid for veglaus bygd

I løpet av ei veke er den nye ferjekaia på Skår ferdig. Det vil opne for ei ny tid i den veglause bygda.

Ferjekai: Arbeidet med ny ferjekai på Skår er snart ferdig. Då vil kaia verte mykje meir robust, og ikkje ha problem med å ta i mot ferjer. 

Nyheiter

– Ferjekaia er vere eller ikkje vere for Skår. Det er ein uverkeleg draum som har gått i oppfylling når vi no får ei ny ferjekai, seier Johan Skår.