«Vegen gjennom prestegarden er offentleg, og bør ikkje inngå i ein privat eigedom»

Prestegarden og den offentlege vegen.  Foto: Google maps.

Nyheiter

Opplysningsvesenets fond vil kvitte seg med den gamle prestegarden i sentrum av Sæbø, og har søkt frådeling, slik at dei kan selje prestegarden til bustadføremål. Men Statens Vegvesen påpeikar at vegen som går tvers gjennom tunet er offentleg.