Lei høg fart. No kan det verte 50-sone i Solavågen

Deler av 60-sona i Solavågen kan bli 50-sone fram mot ferjeleiet. Å krysse E39 frå gangvegen (til høgre) langs Pebakken er utfordrande, då ein må krysse eit biloppstillingsfelt, eit skravert felt, to køyrefelt og ei busslomme for dei som skal rekke bussen.   Foto: Mona Skjong

Nyheiter

Folk som bur i Solavågen har lenge hatt eit ønske om å få sett ned fartsgrensa frå 60 km/t til 50 km/t.