Frp førebels på topp i Møre og Romsdal

Hans Olav Myklebust og Frank Sve kan slå fast at Frp gjer det godt i Møre og Romsdal. Sve er på veg til Stortinget.  Foto: Privat

Nyheiter


NPK-NTB: Med 21,9 prosent av stemmene ligg Framstegspartiet an til å gjere eit sterkt val i Møre og Romsdal.

Etter Framstegspartiet kjem Arbeidarpartiet med 20 prosent oppslutning og deretter Senterpartiet med 17,8 prosent.

Blant stortingspartia i Møre og Romsdal har MDG, leidd av Une Bastholm, gjort det dårlegast, med 2,6 prosent av stemmene. Like over ligg Venstre, leidd av Guri Melby, med 2,8 prosent.

67,3 prosent stemmer frå området er talt opp. I tillegg har Sp grunn til å feire i området, då dei har ein auke på 5 prosentpoeng samanlikna med resultatet for fire år sidan.

Verre er det for Høgre, som har ein nedgang på 7,8 prosentpoeng.

Levert av NTBs automatiserte artikkelteneste.