Valet er i gang

Over 50 prosent har førehandsrøysta

– Så langt er vi veldig godt nøgde med oppslutninga og gjennomføringa av stortingsvalet. Truleg har over femti prosent førehandsrøysta.

Val: Line Følsvik røyster i Ørstahallen. Ida Brudevoll og Hans Robert Bondhus kontrollerer. 

Nyheiter

Det seier rådgjevar Arnstein Nupen i sentraladministrasjonen i Ørsta kommune.