Møt Oddgeir Backe Kristensen i God dag-praten:

– Mine tankar går nok til dei som er hardare råka av pandemien

Oddgeir Backe Kristensen 

Nyheiter

Korleis ser kvardagen din ut?

Den er som for dei fleste tobarnsfedre vil eg tru. Logistikk, brødskive, kaffi, ei flaske vin i ny og ne.