Slik ville «Vestlandsfanden» byggje landet – med bruer, doble tunnelar og nynorsk

Gabriel Frøholm (1893–1973) frå Innvik i Nordfjord var eit slåande eksempel på det forfattaren Nils Kjær så forakteleg kalla Vestlandsfanden. Samferdslepioneren og majoren var ein høgrøysta fråhaldsmann, ihuga målmann og kompromisslaus motstandar av tobakk.

Gabriel Frøholm fekk godt kontakt med desse nonnene i Roma under ein studietur i 1972.  Foto: Ola Marstein

Nyheiter

Nils Kjær (1870–1924) sjølv var del av eit frilyndt kunstnarmiljø i Oslo som vart kalla «pjolterintelligensaen», og som brukte det meste av tida si i røykfylte skjenkestover i hovudstaden.