Utfordrande med rekruttering

- Sjukepleiarane i kommunen må få høgare løn enn dei på sjukehuset

Dagrun Opsal er einingsleiar på kortidsavdelings på Ørstaheimen.   Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

Det meiner leiar på korttidsavdelinga på Ørstaheimen, Dagrun Opsal.