– Skal vi få tak i norske fagfolk, må vi utdanne dei sjølve

– Vi i bransjen har vel øydelagt litt for oss sjølve. Vi har importert fagarbeidarane. Når vi no satsar på lærlingar, er det for å gje bransjen faglært arbeidskraft.

Lærlingar: Driftsleiar Rolf Hjelle saman med tre av lærlingane hos PE Bjørdal: Ingvard Berge, Alexander Bjørlo og Emma Sandnes. 

Nyheiter

Det seier driftsleiar Rolf Hjelle hos PE Bjørdal i Hovdebygda.