Piggtråd har vore forbode i 11 år, men framleis er naturen full

Sidan 2010 har det vore forbode med piggtråd i norsk natur, men framleis er det svært mykje som ikkje er fjerna.

Sidan 2010 har det vore forbode med piggtråd i norsk natur, men framleis er det svært mykje som ikkje er fjerna.  Foto: Leif R Jansson / NTB / NPK

Nyheiter

– Samfunnet må òg vere med å bidra ved å gi tilskotsmidlar og kanskje innføre panteordningar for innsamla piggtråd. Vi kan ikkje forvente at grunneigarar skal rydde opp i gamle synder som har vorte gjort for fleire generasjonar sidan, seier Egil Hoen, første nestleiar i Norges Bondelag, til NRK.