43 blir bøtelagde for dette kvar dag:

Bekymra for store mørketal

Reglene for bruk av mobiltelefon i bil har blitt innskjerpa. Hittil i år har 7.953 personar blitt bøtelagde.  Foto: Erlend Aas / NTB / NPK

Nyheiter

Hittil i år har 7.953 personar vorte bøtelagde for å bruke mobilen bak rattet, noko som svarer til 43 per dag. Ung i Trafikken er bekymra for store mørketal.