Ny merkeordning for mat skaper strid

Ein tilsynsrapport frå Mattilsynet konkluderer med forbetringspotensial både med omsyn til dyrevelferd, og kommunikasjon innetter i Mattilsynet.  Foto: Kari Hamre / NPK

Nyheiter

EU varslar eit eige dyrevelferdsmerke, på mat, men Norges Bondelag vil ikkje ha det. Samstundes viser ei ny undersøking at 6 av 10 tenkjer dyrevelferd når dei handlar mat, skriv NRK Vestland.