Dette gjer VØR-kundane sure

Volda og Ørsta Reinhaldsverk.  Foto: Arkiv Svein Aam

Nyheiter

I rettferdigheita sitt namn skal det nemnast at VØR si brukarundersøking viser at kundane jamnt over synest systemet er ok – men nokre ting gjer kundane sure.