Dette er dei vanlegaste årsakene til bilberging

Illustrasjonsfoto  Foto: Tore Meek / NTB Tema / NKP

Nyheiter

Startvanskar og flatt batteri er dei vanlegaste årsakene til at bilbergarane til NAF rykkjer ut. No åtvarar dei mot flatt bilbatteri i sommarferien.