Snikk-snakk

Korleis kunne det gå så gale?

I si faste helgespalte Snikk-snakk skriv Skjalg Longva om radikalisering av unge- med døme frå Volda under krigen.

Skjalg Longva har si eiga spalte i Møre-Nytt.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Germanische Leitstelle sitt propagandablad Germansk Budstikke bringar hausten 1941 ein illustrasjon med teksten «Die Mannschaft» i store bokstavar tvers over motivet. Og nei, det er sanneleg ikkje eit bilete av det tyske fotballandslaget. Biletet viser fire feltgraver i Ukraina.