Rapport om kultivering av Ørstaelva

Så mykje av den utsette laksen kom tilbake

Kor stor nytte er det i å sette ut yngel i Ørstaelva? No har forskarane svaret.

Yngelutsett: Ørsta Jeger og Fiskarforeining har sidan 60-talet sett ut yngel i Ørstavassdraget, saman med grunneigarane. Arkivfoto 

Nyheiter

I Ørstaelva har det vore drive kultivering sidan 1960-talet i regi av idealistar i Ørsta Jeger og Fiskarforeining. På 60- og 70-talet var det dei som fekk æra for at laksebestanden tok seg kraftig opp.