Kvar fjerde dødsulykke i trafikken blir kopla til rus

Illustrasjonsbilete   Foto: Audun Braastad / NTB / NPK

Nyheiter

I 26 prosent av dødsulykkene i trafikken i fjor blir rus rekna som ein sannsynleg medverkande faktor.