Desse elevane vert handplukka til kreative jobbar

– Den digitale framtida vi er med på å skape, kan verte allemannseige om få år. Der vi kombinerer det å arbeide saman fysisk med også å møtest og løyse oppgåver i digitale rom.

Kreative: Faglærar Håvard Krøvel-Velle og elevane Emil Olai Tødenes, Jay Løvlid, Benedicte Fagerhol Vartdal og Ida Kathrine Scheel. Dei har saman med tre andre elevar skaffa seg arbeid hos utviklingsselskapet digiLee. 

Nyheiter

Det seier faglærar Håvar Krøvel-Velle ved lina for medium og kommunikasjon ved Volda vidaregåande skule.