Oljesøl på Ose - frykta utslepp i Ørstaelva

Nyheiter

Brannvernet rykte tysdag ettermiddag i 16-45-tida til Ose etter ei anonym melding om utslepp av det som truleg er olje.