Halvparten av vatnet til dette vassverket lek ut

Halvparten av vatnet til Volda vassverk lek ut før det kjem i springen til folk. Men Mattilsynet er nøgde med at kommunen har ein plan for å rette opp feila.

Lekkasjar: Leidningsnettet til Volda vassverk er gammalt, og det føre til lekkasjar, som her ved Volda sjukehus tidlegare i sommar. 

Nyheiter

Mattilsynet har gjennomført ein inspeksjon hos Volda vassverk. Føremålet var å granske leidningsnettet.