Kripos vart kopla inn

Hinta om skuleskyting på ungdomsskulane i Ørsta og Volda

Fredag vart det lagt ut to filmar på TikTok som hinta om skuleskyting mot Ørsta ungdomsskule og Volda ungdomsskule. -Heilt uverkeleg. Slikt er ikkje noko å spøkje med seier Mailene Kvalsvik, som er rektor på Ørsta ungdomsskule.

Ørsta ungdomsskule.   Foto: Arkiv

Nyheiter

Fleire foreldre tok kontakt med skuleleiinga, og sa at dei var urolege for å sende borna til skulen.