Kongens sølv-fest for Per Atle

Per Atle, ordføraren og ivrige fotografar.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

I tiår etter tiår har han engasjert seg innan idrett, teater, vern og restaurering av gamle bygningar, matkultur og mykje meir. Torsdag var det fest for Per Atle Røe på Kafe Fru Svendsen, og ordføraren tildelte fortenestemedalje i sølv til Røe.