Helsepersonell på Søre Sunnmøre vert kursa

- 85 prosent av dei som treng gjenoppliving får hjelp frå publikum. Det er unikt!

Lærte førstehjelp: Kurdeltakarar frå Ørsta. Frå venstre Frode Ose, Guro Bakke Liaskar, Laila Langøy og Lene Kristiansen. Bak står kursleiar Aage Karlsen som har fått Kongens Fortenestemedalje for innsatsen for førstehjelp. 

Nyheiter

– 85 prosent av dei som får hjartestans i Noreg får hjelp frå publikum. Nesten ingen andre land kan vise til dette.