Nokon som fekk med seg dette fenomenet?

Delvis solformørking sett frå Follestaddalen, klokka 12.43 den 10. juni 2021.  Foto: Geir T. Birkeland Øye

Nyheiter

Vi vil tru det er dei færraste, sidan det har vore relativt overskya i dag, torsdag.¨