Møre-bygget blir lågare

Storgata 7 og 9 får fem etasjar, inkludert kjellaretasjen.  Foto: Illustrasjon frå sakspapira

Nyheiter

Det planlagde forretning og leilegheitsbygget i Storgata 7 og 9 i Volda sentrum skal ha fem etasjar- ikkje seks. Det er og gjort andre justeringar, etter ulike innspel, mellom anna frå naboar.