Vil ha ungdomsklubben på samfunnshuset

- Kan bli knallbra, meiner ordføraren. -  Eit nytt eksperiment, meiner mindretalet i formannskapet.

Kva skal Volda bruke dette huset til? Ungdomsklubb kan vere eitt av svara.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Lokalisering av ungdomsklubb er ei av gjengangarsakene i Volda, og i budsjettdebatten før jul kom det fram at politikarane er utolmodige etter å finne ei løysing.