To lokale får kunstnarstipend

Performancekunstnar Henrik Koppen har fått stipend  Foto: MR Fylke

Nyheiter

Kultur-, næring- og folkehelseutvalet i fylkeskommunen har delt ut ein million kroner i kunstnarstipend til åtte kunstnarar i fylket.