Standhaftig etter at Statsforvaltaren anullerte førre vedtak

Tilrår igjen å byggje ny bru over Vassendbrua frå 1877

Bilete av dei eldgamle murane og straumen frå Vatnevatnet.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Etter at Statsforvaltaren anullerte Ørsta sitt vedtak om å rive Vassendbrua frå 1877 og erstatte den med ei ny, er kommunedirektøren si tilråding no å gå for ny bru på same stad, men bevare dei gamle handhogde steinane i bru-fundamentet.