Skammens vegg skal vekk

Denne veggen på Volda samfunnshus skal endeleg utbetrast- saman med resten av fasaden  Foto: Svein Aam

Nyheiter

«Det ser ut som ei krigssone». Dette er noko av det som har vore sagt om veggen på Samfunnshuset i Volda- ein vegg som er godt synleg i «bybildet».