Circle K Ørsta sjekkar om oljeutsleppet kjem derifrå

Drivstofftankar og oljeutskiljar vert no grundig granska på Circle K i Ørsta.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Ein maikveld rykte Ørsta brannvesen ut etter melding om utslepp i småbåthamna. På Twitter skreiv 110-sentralen: "Ute på søl på vatnet i småbåthamn i sentrum. Uavklart kva det dreier seg om."