Til sjukehus etter velt med plenklippar

Plentraktoren velta i ei bratt skråning .  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Det gjekk gale for den som klipte plenen i den bratte skråninga ovanfor Kaarstad-huset tysdag formiddag.