Slik er barnehagesituasjonen i Volda

Bodil Brautaset, avdelingsleiar barnehage i Volda kommune, orienterte formannskapet om søknaden til barnehagane.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Alle med lovfesta rett fekk innvilga barnehageplass. Dette er ei av fleire gladmeldingar frå avdelingsleiar barnehage i Volda Bodil Brautaset.