Skyttarane og turfolket får ny asfalt

Sollidalen har skytebaner, men er og utgangspunkt for tur til Helgehornet.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Grusvegen opp til Sollidalen går over i historia tysdag. No ventar nylagt asfalt dei som tar turen opp, anten for å skyte eller for å gå på Helgehornet.