Ass. miljøverndirektør Ulf Lucasen etter mogleg ulve-observasjon ved Barstadvika

«Ulv kan ta seg heilt frå Sverige til Ørsta-Volda»

Unge ulvar av begge kjønn kan streife over enorme avstandar på våren og forsommaren.  Foto: Arkiv

Nyheiter

- Streifande ulvar kan ta seg heilt til Ørsta-Volda. Men i tilfelle der vi har hatt besøk på våre kantar tidlegare, har det vore vanleg at vi først har fått observasjonar frå streifdyret si ferd tvers over landet.