Om ei veke vert jordskifterettane slått saman

- Samanslåinga kan gje kortare ventetid

Om ei veke vert Møre og Romsdal jordskifterett starta.  Foto: Illustrasjon arkiv.

Nyheiter

Måndag 14. juni vert jordskifterettane på Nordmøre, i Romsdal og på Sunnmøre slått saman til ein domstol – Møre og Romsdal jordskifterett. Nyesjefen meiner samanslåinga kan gje kortare ventetid på sakshandsaming.