Kommunedirektøren med klar melding til politikarane:

«Kom med ei grunngjeving sjølve!»

Det kan gjevast løyve til ein liten platt, men ikkje to. Og leveggen må rivast.

Omstridd: Tiltaka knytt til dette naustet på Sæbø er omstridde. No godtek kommunedirektøren at platten på nedsida av naustet kan liggje, men den andre platten i forkant av naustet og leveggen må fjernast. 

Nyheiter

Kommunedirektøren kjem med ei ny tilråding i den omstridde naustsaka på Sæbø.