Avviser all kritikk i Tussapark-saka

Ordførar Stein Aam avviser all kritikk i saka knytt til Tussaparken.

Tussaparken - av nokre kalla Vikeparken og av andre Hamneparken - blir ei pryd for Ørsta sentrum. Men er litt forseinka.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

I ein interpellasjon til kommunestyremøtet onsdag, kjem Olav Opsvik (MDG) med kraftig kritikk av ordførar og administrasjon for det han meiner er manglande sakshandsaming av avtalen mellom kommunen og Tussa om finansiering av parken ved Ali.