Sjå dei nye data-bileta

Slik blir Mørebiltomta: Ny fjelltind i sentrum

Her er perspektivet frå ein tenkt drone over E39.  Foto: RG Eigedom/Bucci Arkitektur & design AS

Nyheiter

Nye planar og dataskisser er utarbeidd for bustad-komplekset (med kontor- og butikklokale) på gamle Mørebiltomta.