Aurstad-rettsaka

Får fengselsstraff

Skuldig: Aktor, førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim, meinte Cato Aurstad tok feil val og dermed gjorde seg skuldig i tillitsbrot overfor kreditorane før konkursen i K A Aurstad.   Foto: Anne-Mari Tomasgard, Sunnmørsposten

Nyheiter

Møre og Romsdal tingrett har avsagt dom i saka der Cato Aurstad var tiltalt. Aurstad er funnen skuldig i grov formuesforringing, og er dømd til fengsel i eitt år og ni månader. Dommen frå tingretten er samrøystes.