Ørsta vert sentral i 22. juli-markeringa

«Stopp ekstremismen – aldri meir 22. juli»

– Det viktigaste er aktivt arbeid for å stoppe ekstremisme som kan leie til terror og vald. Aldri meir 22. juli.
Nyheiter

Slik oppsummerer statsforvaltar Rigmor Brøste i Møre og Romsdal kva som skal liggje til grunn for tiårsmarkeringa for 22. juli.