Vil endre landbrukspolitikken, for no er det krise

- Viss det held fram slik, så går det på ræva!

– Kva skal til for at ein ung gardbrukar i Ørsta skal tore å satse på land- bruket?

landbruksmøte: Frå venstre stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal, gardbrukar og styremedlem i Møre og Romsdal Bondelag, Odd Bjarne Bjørdal, ordførar Stein Aam og gardbrukar Knut Hustad. Bjørdal kallar situasjonen i landbruket no for ein lagnadstime der gardbrukarane på Vestlandet vert taparar. 

Nyheiter

– Er det auka investeringsstøtte eller større overføringar frå staten?