Lagmannsretten

Nabo får likevel arve gard - trass protestar frå slektningar

Arvestrid: Fire arvingar ville kjenne eit testament ugyldig som følgje av at dei meinte den avdøydde ikkje hadde testasjonsevne.   Foto: ARKIVFOTO

Nyheiter

Sunnmørsposten I haust dømde Søre Sunnmøre tingrett i favør for fire arvingar som ville gjere eit testament ugyldig. Saka blei anka, og no har Frostating lagmannsretten kome fram til ein konklusjon.