Koronaen kan gje ny type reiseliv

Preikestolen: Dei fleste av oss ferierte i Noreg i fjor. Det førte til at reiselivet ikkje leid økonomiske tap slik ein frykta då ein fann ut at dei fleste utanlandske turistar ikkje kom.   Foto: ARKIV/MARIANNE LØVLAND/NTB/NPK.

Nyheiter

Grunna koronapandemien har ein på under to år gått frå overturisme til nesten ingen turisme. Skal ein få bukt med klimautslepp og samstundes sikre økonomien i turistnæringa, bør ein handle no, ifølgje forskar.