- Eg likar ikkje at folk brukar uttrykket «dum som ein sau». Sauen er nemleg ikkje dum!

Medan fødselshjelpa herjar i mange fjøsar for tida, er villsauene på Raudøya sjølvhjelpte så det held.

Brød: Når Margot Grimstad leitar fram posen med brød går dei ivrigaste i flokken opp på to føter. 

Nyheiter

- Villsauene føder veldig lett, og dei er ekstremt flinke til å ta seg av lamma. Difor likar eg ikkje at folk brukar uttrykket «dum som ein sau». Sauen er nemleg ikkje dum!