Det store korona-utbrotet

Ålesund kommune har meldt restauranten Toldboden til politiet

Toldboden vart beordra å stengje etter det store smitteutbrotet i Ålesund. No er restauranten også meldt til politiet av kommunen.  Foto: Arkiv Sunnmørsposten

Nyheiter

Politiet iverkset etterforsking etter at Ålesund kommune har politi-anmeldt restauranten Toldborden i byen for brot på smittevernlovgjevinga. Restauranten er også pålagt å stengje.