Livsfarleg å bu under fjordspennet

Grenda blir flytta pga monsterlinja: «Dette er trist som faen!»

Nyheiter

På Høydalsneset i Austefjorden vert snart alle husa rivne, og erstatta med nye hus på den delen av neset der ein ikkje risikerer å få enorme isblokker frå 420 kW-linja fallande ned frå nær 300 meters høgd på tak og tun.