Har gått vekk frå stålbasseng

– Eit tankekors for oss

Symjebassenget i Ørsta syng på siste verset, og no vert det analysert kva eit nytt symjeanlegg vil koste..  Foto: Arkiv

Nyheiter

Stålbasseng og ny teknologi kan gjere eit nytt symjeanlegg verte rimelegare enn fyrst rekna med. Det viser ein rapport frå Pre rådgiving AS. Kommunestyret har bedt om at det vert utarbeidd eit alternativ med basseng og åtte klasserom i det nye symjeanlegget. Det er fullt mogleg å få til, meiner konsulentselskapet. Den samla prisen inkludert moms vil vere 94 millionar kroner.