Til sals: Næringsområde på Rotset

Næringsområdet på Rotset.  Foto: Volda kommune

Nyheiter

Næringsområde på Rotset er lagt ut for sal. Aktuelle kjøparar kan melde seg til kommunen innan 21. mai.